Η βία καταστρέφει την ταυτότητα μιας γυναίκας και την κάνει να χάνει τις δυνάμεις της.

Το να μπορείς να εντοπίσεις τις τοξικές σχέσεις και τη δυναμική εξουσίας που κρύβεται πίσω από το φαινόμενο της βίας με βάση το φύλο συνιστά το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να σπάσει ο κύκλος της βίας, να ξαναχτίσεις την αυτοεκτίμηση και να δημιουργήσεις ένα προσωπικό σχέδιο ζωής για το μέλλον.

Read more

Γιατί υλοποιείται το έργο Mariposa;

Με το έργο Mariposa, θέλουμε να παρέχουμε νέα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου να εντοπίσουν τις μη υγιείς  δυναμικές, στις οποίες εμπλέκονται και να τις ξεπεράσουν μέσω της ανάπτυξης ενός προσωπικού σχεδίου ζωής και προσανατολισμού προς τη σχετική επαγγελματική υποστήριξη.

Ταυτόχρονα, σκοπεύουμε να καθοδηγήσουμε τους συναδέλφους που εργάζονται στο πεδίο και τους υποστηρικτές, στην ενθάρρυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών που πλήττονται από τη βία λόγω φύλου και στην ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και εκστρατειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο Mariposa?

Γυναίκες που πλήττονται από την έμφυλη βία

Επαγγελματίες σε καταφύγια και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης

Όποιον/α ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου και να αγωνιστεί κατά της βίας λόγω φύλου

Ποιοι είναι οι στόχοι μας?

 Μέσω του έργου MARIPOSA, θα:

Υποστηρίξουμε τις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου

ώστε να ξεφύγουν από τον κύκλο της βίας, να ξαναχτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργήσουν ένα σχέδιο ζωής για ένα μέλλον απαλλαγμένο από βία

 Καθοδηγήσουμε συναδέλφους και υποστηρικτές

στην ενθάρρυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών και στην ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και εκστρατειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου

Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας;

Θα οργανώσουμε:

Δραστηριότητες στο Symbolwork

για εξατομικευμένο έλεγχο προβλημάτων και ενδυνάμωση με γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου και με επαγγελματίες σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης

Δραστηριότητες με συνομηλίκους

σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των γυναικών, τη δημιουργία δικτύων και την ανάπτυξη εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία με βάση το φύλο

Τελικές εκδηλώσεις

για την παρουσίαση της εμπειρίας του έργου MARIPOSA, τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και την ανάπτυξη νέων δράσεων για τη συνέχιση της υποστήριξης των γυναικών που πλήττονται από τη βία λόγω φύλου