Διαδικτυακά εργαλεία

Η σύμπραξη των εταίρων του έργου Mariposa θα αναπτύξει τα ακόλουθα εργαλεία:

Διαδικτυακή παρέμβαση «Εγώ και οι ικανότητές μου»

Διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία βασισμένα στο Symbolwork, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί σύμβολα για να υποστηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου να εντοπίσουν μη υγιείς δυναμικές και να αναζητήσουν υποστήριξη.

Διαδικτυακή παρέμβαση «Υποστήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων»

Διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία βασισμένα στο Symbolwork, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί σύμβολα για να υποστηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου να θέσουν στόχους και να αναπτύξουν ένα μελλοντικό σχέδιο ζωής.

Οδηγός για την ενδυνάμωση των θυμάτων από συναδέλφους ή ομαδική υποστήριξη

Διαθέσιμος τον Οκτώβριο του 2023

Ένας οδηγός για συναδέλφους και υποστηρικτές με οδηγίες για το πώς να υποστηρίξουν τις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου και να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωσή τους, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές για πιθανές προκλήσεις και εμπόδια που πρέπει να αποφευχθούν.

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις στρατηγικές πολλαπλασιασμού και δικτύωσης

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για συνομηλίκους και υποστηρικτές γυναικών που πλήττονται από βία λόγω φύλου σχετικά με το πώς να δημιουργήσουν σταθερά δίκτυα, να σχεδιάσουν μια εκστρατεία και να πολλαπλασιάσουν τα μηνύματά τους.

Available in EnglishSpanishGreekItalianFrenchRomanianGerman

Mariposa Brochure

Available in EnglishSpanishGreekItalianFrenchRomanianGerman

Τα εργαλεία δεν θα στοχεύουν στην αντικατάσταση της επαγγελματικής υποστήριξης σε καταφύγια και εξειδικευμένα κέντρα. Από την άλλη πλευρά, θα είναι συμπληρωματικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που εργάζονται με γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου.

Διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ρουμανικά.