Διαδικτυακά εργαλεία

Η σύμπραξη των εταίρων του έργου Mariposa θα αναπτύξει τα ακόλουθα εργαλεία:

Διαδικτυακή παρέμβαση «Εγώ και οι ικανότητές μου»

Διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία βασισμένα στο Symbolwork, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί σύμβολα για να υποστηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου να εντοπίσουν μη υγιείς δυναμικές και να αναζητήσουν υποστήριξη.

Διαδικτυακή παρέμβαση «Υποστήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων»

Διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία βασισμένα στο Symbolwork, μια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί σύμβολα για να υποστηρίξει και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου να θέσουν στόχους και να αναπτύξουν ένα μελλοντικό σχέδιο ζωής.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Ομοίων σε Στρατηγικές Πολλαπλασιασμού και Δικτύωσης

Ένας οδηγός για συναδέλφους και υποστηρικτές με οδηγίες για το πώς να υποστηρίξουν τις γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου και να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωσή τους, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές για πιθανές προκλήσεις και εμπόδια που πρέπει να αποφευχθούν.

Available in EnglishSpanishGreekItalianFrenchRomanianGerman

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις στρατηγικές πολλαπλασιασμού και δικτύωσης

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για συνομηλίκους και υποστηρικτές γυναικών που πλήττονται από βία λόγω φύλου σχετικά με το πώς να δημιουργήσουν σταθερά δίκτυα, να σχεδιάσουν μια εκστρατεία και να πολλαπλασιάσουν τα μηνύματά τους.

Available in EnglishSpanishGreekItalianFrenchRomanianGerman

Mariposa Brochure

Available in EnglishSpanishGreekItalianFrenchRomanianGerman

Τα εργαλεία δεν θα στοχεύουν στην αντικατάσταση της επαγγελματικής υποστήριξης σε καταφύγια και εξειδικευμένα κέντρα. Από την άλλη πλευρά, θα είναι συμπληρωματικά και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες που εργάζονται με γυναίκες που πλήττονται από βία λόγω φύλου.

Διατίθεται στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ρουμανικά.