Εταίροι

Συντονιστής

Asociacion Caminos

Ισπανία

Οι δραστηριότητες του μη κερδοσκοπικού σωματείου Caminos που ιδρύθηκε το 2014 είναι αφιερωμένες στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της ανταλλαγής και της επικοινωνίας, τη βελτίωση των ατομικών ευκαιριών για ανάπτυξη και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των στόχων που διατρέχουν κίνδυνο. Ο φορέας “Caminos” θα πρέπει να υποδεικνύει τη σημασία της εύρεσης νέων μονοπατιών για να φτάσουμε τους στόχους μας, να ανακαλύψουμε μεμονωμένους πόρους και ευκαιρίες για να ξεπεράσουμε τις πραγματικές προκλήσεις από κοινού.

Πρόσωπο επικοινωνίας: office@asoccaminos.org

www.asoccaminos.org

EDRA

Ελλάδα

Ο φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που δραστηριοποιείται από το 2001 για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων. Η «ΕΔΡΑ» παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, υποστηρίζει το παιδί και την οικογένεια στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, παρεμβαίνει θεραπευτικά στον τομέα της ειδικής αγωγής και της νοητικής αναπηρίας, αναπτύσσει εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και παρέχει δια βίου εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Η «ΕΔΡΑ» έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και τον συντονισμό έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην υποστήριξη διαφόρων ευάλωτων ομάδων.

Πρόσωπο επικοινωνίας: k.samartzi@edra-coop.gr

www.edra-coop.gr/el

CESIE

Ιταλία

Ο φορέας CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2001 από το έργο και τις θεωρίες του ειρηνιστή Danilo Dolci (1924-1997). Ο φορέας CESIE συνδέει τοπικά, εθνικά και διεθνή πλαίσια και δεσμεύεται να ενδυναμώσει την ανάπτυξη και την αλλαγή σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς τομείς μέσω της δημιουργίας και της χρήσης καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων.

Η αποστολή της Μονάδας Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης του CESIE επικεντρώνεται στα εξής:

 • Προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα.
 • Υποστήριξη θυμάτων βίας με έμφαση στη βία με βάση το φύλο, την παιδική κακοποίηση και τη διαδικτυακή/εκτός σύνδεσης βία, την πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση.
 • Πρόληψη της βίας με έμφαση στη βία με βάση το φύλο, την παιδική κακοποίηση και τη διαδικτυακή/εκτός σύνδεσης βία, την πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση.

  Πρόσωπο επικοινωνίας: francesca.conti@cesie.org

  www.cesie.org

  ASOCIATIA HABILITAS, CENTRU DE RESURSE SI FORMARE PROFESIONALA BUCHAREST

  Ρουμανια

  Η Asociatia Habilitas – CRFP είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και η οποία έχει ως αποστολή τα έργα και τα προγράμματα ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και νέων, που εργάζονται με ευάλωτους πληθυσμούς και βελτιώνουν τη δημόσια πολιτική στον κοινωνικό τομέα. Η Asociatia Habilitas – CRFP συνεργάζεται με άλλες ΜΚΟ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με κεντρικές και τοπικές δημόσιες αρχές και στοχεύει να γίνει πραγματικός παράγοντας αλλαγής και καινοτομίας στον κοινωνικό τομέα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στη Ρουμανία. Η Habilitas έχει ήδη αναπτύξει αρκετές δημόσιες πολιτικές για τον κοινωνικό τομέα, μία από τις οποίες αφορά τον εθελοντισμό ηλικιωμένων, που εφαρμόζεται από το Δημαρχείο του Βουκουρεστίου ως δημόσια στρατηγική. Επί του παρόντος, η Habilitas υλοποιεί πολλά ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων (όπως οι νέοι, οι μόνογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με άνοια, οι γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.).

  Πρόσωπο επικοινωνίας: asoc.habilitas@yahoo.com

  www.habilitas.ro

  Elan Interculturel

  Γαλλία

  O φορέας Élan Interculturel είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Γαλλία, ο οποίος από τη δημιουργία του το 2008 με πρωτοβουλία πέντε μεταναστριών ειδικευμένων στην ψυχολογία, ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και τον διαπολιτισμικό διάλογο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής διαμεσολάβησης και της τυπικής εκπαίδευσης, η Elan επιδιώκει να κάνει τη διαφορετικότητα πλούτο και όχι απειλή, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

  Πρόσωπο επικοινωνίας:  cecilestola@elaninterculturel.com

  www.elaninterculturel.com

  Gesob

  Αυστρία

  Η Εταιρεία Κοινωνικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (GeSoB) ιδρύθηκε για να ανταποκριθεί στην οικονομική κρίση και την κοινωνική αναταραχή. Οι λύσεις και οι έννοιες που έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, επομένως έχουν προκύψει νέα θεωρητικά και πρακτικά ερωτήματα που απαιτούν καινοτόμες κοινωνικές απαντήσεις στα πιεστικά κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς στους τομείς της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας και της εκπαίδευσης.

  Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας GeSoB συνεισφέρει με κοινωνικές καινοτομίες που βασίζονται στη διεπιστημονική έρευνα που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, τη βασική έρευνα με την εφαρμοσμένη έρευνα που αναλύει και ξεπερνά τις αντιφάσεις που τροφοδοτούνται από κοινωνικές, περιφερειακές, εθνικές και διακρατικές αλληλεξαρτήσεις.

  Πρόσωπο επικοινωνίας: info@gesob.at

  www.gesob.at